ข้อมูลบริษัท

   บริษัท มิกแวร์ เอเชีย แปซิฟิก จำกัด เป็นบริษัทลูกจากประเทศญี่ปุ่น ที่นำระบบนำทางจากญี่ปุ่นพร้อมทั้งพัฒนาเว็บไซต์และแอปพลิเคชันให้กับบริษัทชั้นนำของประเทศญี่ปุ่นระยะเวลายาวนานกว่า 20 ปี เข้ามาพัฒนาเว็บไซต์และแอปพลิเคชันให้กับบริษัทชั้นนำต่างๆ ของประเทศไทย ทั้งยังพัฒนาให้ครอบคลุมทวีปเอเชียตะวันออกฉียงใต้อย่างต่อเนื่อง โดยมีสำนักงานใหญ่อยู่ที่ประเทศญี่ปุ่น จังหวัดเฮียวโกะ และสาขาย่อยที่กระจายอยู่ทั่วประเทศญี่ปุ่น อาทิ จังหวัดโตเกียว จังหวัดโยโกฮามะ จังหวัดฟุกุโอกะ จังหวัดไอจิ ฯลฯ รวมถึงสาขาที่ เมืองโคลัมบัส ประเทศสหรัฐอเมริกา

ความสามารถที่โดดเด่นของ มิกแวร์ เอเชีย แปซิฟิก

ออกแบบและพัฒนา

ออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์ / แอปพลิเคชัน
ตามความต้องการของลูกค้า

ปรับปรุงคุณภาพ

ปรับปรุงคุณภาพเว็บไซต์ / แอปพลิเคชัน
ตามความต้องการของลูกค้า

ผู้เชี่ยวชาญ

มีผู้เชี่ยวชาญด้านพัฒนาซอฟต์แวร์
จากประเทศญี่ปุ่น

พัฒนาต่อยอด

ต่อยอดและพัฒนาซอฟต์แวร์เดิมจากลูกค้า

มาตรฐานสากล

มีมาตรฐานการออกแบบ / พัฒนา / ทดสอบ
ที่เป็นสากล
Scroll to Top